Konsultationer

KONSULTATIONER

INKASHAMANSK HEALING


Soul Retrieval
Under helingsessionen hämtar shamanen tillbaka förlorade aspekter av dig själv, så kallade själsbitar. Shamanerna kallar detta för soul retrieval. Dessa aspekter har efter trauman blivit otillgängliga för dig.

Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person, men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul retrieval innebär att shamanen reser ner i olika energilager i moder jord och söker efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att återkoppla/integrera dem i livet du lever här och nu.
När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

HÄLSOSAM VARDAG


Vegansk matlagning!

Ät veganskt och glutenfritt! Din kropp kommer att tacka dig!

ÄNGLAHEALING

Änglahealing

Änglahealing frigör låsningar och blockeringar i ditt energisystem.

ÖKA DIN SJÄLVKÄNNEDOM


Självkännedom!

Lär känna dig själv på ett djupare plan!

MONICA KIHLSTRÖM

Certifierat Änglamedium & Inka Shamansk Healer


Välkommen att delta i kursutbudet och utvecklas andligt och personligt till sant självmästerskap! Kom i kontakt med din egen energi genom medveten närvaro. Kurserna vänder sig till dig som söker efter ett högre syfte. 

Nyheter!

Kurs i vegansk matlagning! Lär dig hur du  lagar veganskt & glutenfritt!

21-22 september 2019

Kurs i självkännedom för dig som vill möta ditt sanna jag!

12-13 oktober 2019

Kontakt:


Sätra Lindgården 1
546 94 Undenäs

E-mail: monica@adliginsikt.se

Mobil: 0701-49 72 24

OBS! Telefonsvarare!

Andlig Insikt © 2014 - 2020  / Ansluten och godkänd med behandlings - och skadeförsäkring hos HTY