Healing


Healingens syfte är att återställa balansen i kropp, själ och ande. Behandlingen är holistisk, det vill säga att man ser till människan i helhet. Healingen löser upp spänningar, blockeringar, öppnar upp flödet i kroppen, balanserar och hjälper kroppen till läkning och helande. Healingen berör på djupet och når både tankar och känslor. Healing ersätter inte skolmedicinen utan kan fungera som ett komplement. Allt arbete sker självklart under sekretess. Åldersgräns 18 år.


Pris:

60 minuter - 600 kr


Andlig Insikt © 2014 - 2020  / Ansluten och godkänd med behandlings - och skadeförsäkring hos HTY