Andlig Insikt


Andlig Insikt vänder sig till alla som har ett öppet sinne och intresse för andlig utveckling.

Andlig Insikt önskar inspirera människor att hitta sin väg i livet och leva ett fullödigt liv i glädje, tillit och kärlek. Andlig Insikt erbjuder vägledning, healingbehandlingar, pedagogiska samtal samt utbildning för inre växande. Allt arbete sker självklart under sekretess. Åldersgräns 18 år.Välkommen till Andlig Insikt!


Andlig Insikt © 2014 - 2020  / Ansluten och godkänd med behandlings - och skadeförsäkring hos HTY