Andlig Insikt


Välkommen till Andlig Insikt!


Andlig Insikt vänder sig till alla som har ett öppet sinne och intresse för andlig utveckling.

Andlig Insikt önskar inspirera människor att hitta sin väg i livet och leva ett fullödigt liv i glädje, tillit och kärlek. Andlig Insikt erbjuder vägledning, healingbehandlingar, pedagogiska samtal samt utbildning för inre växande. Allt arbete sker självklart under sekretess. Åldersgräns 18 år.Andlig Insikt © 2014 - 2019  / Ansluten och godkänd med behandlings - och skadeförsäkring hos HTY